RAUH!

Politik for beskyttelse af privatlivets fred

Vi bestræber os på at forstå behovet hos brugerne af vores tjenester, og derfor indsamler vi oplysninger, der relaterer sig til dem, der anvender vores tjeneste, såsom adfærd på vores internettjeneste. Internettjenesten er åben for alle, og det kræver ingen tilmelding at gennemse siderne. Webstedet kan også have en sektion, der kræver særskilt tilmelding.

 

I denne politik om beskyttelse af privatlivets fred gennemgår vi, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du anvender vores tjenester eller kontakter os via vores internettjeneste (i det følgende kaldt "Tjenesten"). Vi gennemgår også, hvilke formål vi eventuelt anvender disse oplysninger til.

 

Ved at anvende vores tjeneste godkender du behandlingen af dine oplysninger i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af privatlivets fred. Vi kan ændre denne politik om beskyttelse af privatlivets fred ved at udgive en ny version af den på internettet. Hvis du fortsætter med at anvende webstedet og relaterede tjenester efter udgivelsen af en ny version, anses dette som en godkendelse af de ændrede vilkår.  

 

Indsamling af oplysninger

Følgende oplysninger indsamles til registret:

- IP-adresse

- Program- og hardwareoplysninger

- Oplysninger, der indsamles via cookies

- Øvrige oplysninger, der indsamles med kundens samtykke 

 

Oplysninger, vi indsamler fra vores internettjeneste

I vores register lagrer vi oplysninger, du selv har angivet via tjenestens kontaktformular. Hvis du ønsker svar på feedback, der sendes via feedbackformularen eller på e-mail, skal du angive kontaktoplysningerne sammen med feedbacken. Meddelelser, der sendes via kontaktformularen, arkiveres i tjenesten.

 

Alle, der sender feedback med persondata, skal være opmærksomme på, at datasikkerheden ved en ukrypteret feedbackformular eller e-mail er svag, og at det ikke i fuldt omfanger muligt at sikre, at data forbliver beskyttede og fortrolig. Dette skal der tages hensyn til, især når det handler om oplysninger af følsom karakter.  

 

Registrets anvendelsesformål

Registret bruges til at styre og udvikle kunderelationer og til at producere, udvikle og vedligeholde tjenesten. Vi kan også anvende registret til at informere om vores forskellige tjenester og til faktureringsformål. Via indsamlingen af personoplysninger kan vi også sende målrettede markedsførings- og kundemeddelelser til dig. Hvis du ikke ønsker at modtage disse meddelelser, kan du når som helst give meddelelse om dette til den dataansvarlige.

 

Videregivelse af oplysninger

Aristo Oy sælger, udveksler eller videresender ikke oplysninger til tredjeparter om dig, der muliggør identificering. Dette omfatter ikke pålidelige tredjeparter, som hjælper os med at vedligeholde vores websteder eller udføre vores forretningsaktiviteter. Tredjeparterne skal også holde oplysningerne fortrolige. Vi mener, at det er nødvendigt at dele oplysninger, når formålet er at undersøge, hindre eller på anden vis håndtere ulovlige aktiviteter, mistanker om svindel eller situationer, der kan true en persons fysiske sikkerhed, overtrædelse af vores anvendelsesvilkår samt i andre situationer, hvor loven kræver det.  

 

Udleveres mine oplysninger til steder uden for EU?

Dine personoplysninger vil i princippet ikke blive udleveret til steder uden for EU. En eventuel udlevering til steder uden for EU gælder kun i situationer, hvor de systemservere, vi anvender, er placeret uden for EU. Hvis dette skulle ske, sørger vi for, at behandlingen, videresendelsen og lagringen af dine oplysninger udføres af de grunde, der fremgår af lovgivningen og med tilstrækkelige beskyttelsesmekanismer.

 

Hvor længe opbevares mine personoplysninger?

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end hvad der er nødvendigt i forhold til deres anvendelsesformål, eller efter hvad aftalen eller loven kræver. Den tid, personoplysningerne opbevares i, kan dog variere afhængigt af anvendelsesformålene og situationen. Generelt fjerner vi personoplysningerne fra vores system, når en aftale ophører. Vi bestræber os også på at opdatere dine oplysninger, når det er relevant. 

 

Beskyttelse af register

Registret er beskyttet mod ekstern anvendelse, og brugen af registret er beskyttet med personligt brugernavn og adgangskode. Brugerne er bundet af en fortrolighedspligt. Det er kun medarbejdere hos Aristo Oy, der har adgang til registret. Medarbejderne er bundne af en tavshedspligt.

 

Cookies

Cookies er små identifikatorer, der lagres på den besøgendes computer/terminal, når en besøgende går ind på et websted. Vores tjeneste benytter cookies, så vi kan tilbyde vores tjenester på en måde, hvor der sikres størst mulig brugervenlighed og kvalitet.

 

Via brugen af tjenesten kan der indsamles statistiske oplysninger om antallet af besøgende, de mest populære sider, indgangssiderne, udgangssiderne og andre tilsvarende oplysninger. Til indsamlingen af statistiske oplysninger i tjenesten kan Google Analytics blive taget i brug. Google kan udlevere oplysninger til tredjepart, hvis loven kræver det. Du kan læse Googles politik om databeskyttelse på adressen http://www.google.fi/policies/privacy/

 

Ved at anvende vores tjeneste giver den besøgende sit samtykke til, at oplysningerne i overensstemmelse med ovennævnte vilkår kan udleveres til brug af Google. Hvis du ikke ønsker, at tjenesten skal få fat i oplysninger ved hjælp af cookies, kan du forbyde cookies i indstillingerne i webbrowseren. De fleste webbrowsere gør det muligt at forhindre brugen af cookies. Hvis brugen af cookies hindres, kan det påvirke tjenestens funktionalitet, og det gør, at vi ikke kan garantere, at tjenesten fungerer fejlfrit uden godkendelse af brugen af cookies.

 

Plugins til sociale medier

I vores tjeneste kan der være links eller forbindelser til tredjepartswebsteder samt plugins til sociale medier (f.eks. Youtube, Vimeo, AddThis, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Brug af plugins til sociale medier kan sende identificerbare oplysninger til det pågældende sociale medies tjenesteleverandører. Når du åbner et plugin, kan du eventuelt tillade, at cookies fra tredjepart lagres på din computer, hvorved de personer, der administrerer disse, kan følge med i anvendelsen af webstedet, hvis du er logget på de pågældende tjenesteleverandørers sociale medie. På disse tjenester, der udbydes af en tredjepart, eller ved anvendelse, der formidles af en tredjepart, og som findes i tjenesten, anvendes tredjeparts vilkår for brug. Den ansvarlige for tjenesten har ikke kontrol over tredjepartswebsteder, og den ansvarlige for tjenesten er ikke ansvarlig for noget af det materiale, der udgives på dem eller, eller for anvendelsen af dem.

 

Besøgendes rettigheder

En besøgende har i henhold til persondatalovgivningen ret til at kontrollere de oplysninger, der vedrører denne, og bede om at få rettet fejlagtig oplysninger i registret. Anmodninger om kontrol og rettelser skal sendes skriftligt og i underskrevet stand til den person, der er ansvarlig for registreret, hvilket angives i denne politik om beskyttelse af privatlivets fred. Den besøgende har også ret til at forbyde Aristo Oy at behandle oplysninger, der gælder denne, når det gælder direct marketing, fjernsalg eller opinionsundersøgelser. Det sker ved at meddele dette til den person hos Aristo Oy, der varetager registreret.

 

Oplysninger om registret

Navnet på registret: Aristo Oys kunderegister

Dataansvarlig: Aristo Oy, Hämeentie 168, 32200 Loimaa

Kontaktperson i registerspørgsmål: Risto Pelkonen, risto.pelkonen@aristo.fi

 

Ændringer i politik om beskyttelse af privatlivets fred

Vi opdaterer ændringer i vores politik om beskyttelse af privatlivets fred via vores internettjeneste.

 

Politikken om beskyttelse af privatlivets fred blev opdateret den 16. marts 2018